Programs

"Education is the most powerful weapon which   you can use to change the world". Nelson Mandela

"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới". Đúng vậy, chúng tôi TCM ENGLISH tập trung vào tiếng Anh vì là ngôn ngữ là cửa ngõ để chúng ta tiếp cận với văn hóa và kho KIẾN THỨC THẾ GIỚI.

Ngoài chương trình tiếng Anh phổ thông chúng tôi tập trung xây dựng chương trình tiếng Anh ôn thi các chứng chỉ quốc tế và đặc biệt xây dựng/ lồng ghép với các hoạt động/chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH SÁNG TẠO
Chương trình tiếng Anh sáng tạo nhằm khơi nguồn hứng thú và kích thích khả năng sáng. Ở đây các bé được tự do sáng tạo về các hoạt động làm thủ công, làm máy bay, làm bàn ghế, làm nhà....
Mỗi sản phẩm được làm ra các học viên sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh về sản phẩm của mình.
CHƯƠNG TRÌNH ẨM THỰC TIẾNG ANH


Các hoạt động ẩm thực tiếng Anh, hướng dẫn cho các bạn học viên có thể làm được món ăn hay đồ uống bằng tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO TIẾNG ANH

 

Với mục tiêu xây dựng các bài học tiếng Anh thông qua hoạt động thể dục/thể thao nhằm tạo nâng cao sức khỏe và bài học​, các học viên vừa được vận động nâng cao sức khỏe vừa được thực hành tiếng Anh.
 

CHƯƠNG TRÌNH ẨM THỰC TIẾNG ANH


Các hoạt động ẩm thực tiếng Anh, hướng dẫn cho các bạn học viên có thể làm được món ăn hay đồ uống bằng tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương trình toán học tiếng Anh nhằm giúp cho bé khả năng sử ​